U nas zniżki łączą się! Sprawdź

Plan dnia

7.00 – 9.00 – schodzenie się dzieci, zabawy poranne, zabawy indywidualne i zespołowe w kącikach zainteresowań, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
9.00 – 9.30 – śniadanie
9.30 – 10.30 – zajęcia wychowawczo – dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych
10.30 – drugie śniadanie
11.00- 12.30 – zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne w kącikach zainteresowań; zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym; spacery i wycieczki
12.30 – obiad
13.00 – 14.30 leżakowanie; słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
14.30 – podwieczorek
15.00-17.00 – zabawy edukacyjne, ruchowe, organizowane przez nauczyciela; zabawy dowolne; praca indywidualna; obserwacje pedagogiczne. Rozchodzenie się Dzieci do domów