U nas zniżki łączą się! Sprawdź

Oferta

W roku szkolnym 2024/25 w ofercie:

codzienne zajęcia wychowawczo – dydaktyczne wraz z zajęciami z języka angielskiego
– zajęcia wspierające rozwój dzieci, opieka psychologa i logopedy (dla dzieci wymagających tego typu zajęć);
– zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec, dogoterapia, sensoplastyka, wsparcie psychologa i logopedy.

W celu większej efektywności i atrakcyjności zajęć wychowawczo-dydaktycznych, w codziennej pracy z Dziećmi, nauczyciele wykorzystują elementy wielu metod, m.in.:

  • Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Symultaniczno– sekwencyjnej nauki czytania (J. Cieszyńskiej)
  • Odimiennej metody nauki czytania  (I. Majchrzak)
  • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej
  • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Pedagogiki Zabawy
  • Aktywnych form wychowania muzycznego